viool

Vioolles - zelfstudie

Een groot onderdeel van de vioolles is het thuis regelmatig studeren van het opgekregen huiswerk. Er moet minstens vier keer per week twintig minuten gestudeerd worden om vooruit te gaan. In de lessen besteed ik veel aandacht aan het leren studeren.

De ouders:
Bij beginners is het aan te raden dat een ouder de lessen bijwoont. Dit is van belang bij het begeleiden van het kind thuis.